บ้านเดี่ยว 4 คน นอน ห้องเดี่ยว 2 ท่าน ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านแฝด 4 คน นอน ห้อง เดี่ยว 10คน นอน บ้านเดี่ยว 10คน นอน
บ้านเดี๋ยว 4 ท่าน
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน A ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านเดี๋ยว 8 ท่าน ห้องเดี๋ยว 8 ท่าน บ้านเดี๋ยว 10 ท่าน
ห้องเดี่ยว 2 ท่าน          
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน B          บ้านเดี่ยว 10 คน เป็นบ้านเดี่ยวนอนได้ 10 ท่าน เป็นบ้านขนาดใหญ่เหมาะสำหรับผู้ที่มากันหลายคน แต่ไม่อยากนอนแยกกัน มี2หลัง

  SUN - THU FRI - SAT HOLIDAY
PRICE/DAY 2,500- (THB.) 3,000- (THB.) 3,500- (THB.)

Email to Namsai Resort