บ้านเดี่ยว 4 คน นอน ห้องเดี่ยว 2 ท่าน ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านแฝด 4 คน นอน ห้อง เดี่ยว 10คน นอน บ้านเดี่ยว 10คน นอน
บ้านเดี๋ยว 4 ท่าน
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน A ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านเดี๋ยว 8 ท่าน ห้องเดี๋ยว 8 ท่าน บ้านเดี๋ยว 10 ท่าน
ห้องเดี่ยว 2 ท่าน          
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน B          บ้านแฝด 8 คน เป็นบ้านเดี่ยว1 หลัง มี 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ นอนห้องละ 4 ท่าน มีจำนวน 5 หลัง

  SUN - THU FRI - SAT HOLIDAY
PRICE/DAY 2,500- (THB.) 3,000- (THB.) 3,500- (THB.)

Email to Namsai Resort