บ้านเดี่ยว 4 คน นอน ห้องเดี่ยว 2 ท่าน ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านแฝด 4 คน นอน ห้อง เดี่ยว 10คน นอน บ้านเดี่ยว 10คน นอน
บ้านเดี๋ยว 4 ท่าน
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน A ห้องเดี๋ยว 6 ท่าน บ้านเดี๋ยว 8 ท่าน ห้องเดี๋ยว 8 ท่าน บ้านเดี๋ยว 10 ท่าน
ห้องเดี่ยว 2 ท่าน          
ห้องเดี๋ยว 2 ท่าน โซน B          ห้องนอน 2 คน เหมาะสำหรับผู้ที่มาพักเป็นคู่ มี 2 ชั้น ชั้นละ 4 ห้อง

  SUN - THU FRI - SAT HOLIDAY
PRICE/DAY 800- (THB.) 900- (THB.) 1,000- (THB.)

Email to Namsai Resort